ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

The Israel Defense Forces and Defense Establishment Archives (IDFA)

General Information

The Israel Defense Forces and Defense Establishment Archives (IDFA) was established in July 1948, during Israel's War of Independence.

IDFA keeps Israeli military documentation of all sorts, including files, publications, audio and video, photographs, maps and posters.

IDFA and its subsidiaries also house documentation of Jewish military organizations which were active before the establishment of the State of Israel, such as "Haganah", "Lehi" and "Hashomer", as well as a collection dedicated to Jewish Soldiers in World Armies.

Files and documents can be declassified, by regular procedure, after fifty years. The declassification of later files is possible under the authorization of a special committee. As of December 2016, about 50,000 declassified files were available to the public.

Contact information:

Request for information (for new requests)
E-Mail: archive_pniyot@mod.gov.il (not to be used for new requests)
Fax : 972-3-7380534
Telephone (main office): 972-3-7380000

Mail address:
IDF & Defense Establishment Archives
Ministry of Defense
Hakirya
61909 Tel-Aviv, Israel

Office Hours:
Sunday to Thursday, 07:30-16:00.
All visits to the archives are pre-coordinated. Please make an appointment in advance.

The Archives is located at Yaakov Dori St., Kiryat Ono (Tel-Hashomer military base).
Bus lines: 55, 68, 168 from Tel-Aviv (the last stop is across the street); internal line 2 from Tel-Hashomer terminal.