ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

הנחות יסוד ערב מלחמת העצמאות

מיד כשקיבל דוד בן-גוריון את תיק הביטחון בסוכנות היהודית החל לבדוק בצורה יסודית מה יכולתו של היישוב העברי לעמוד בפני התקפות של צבאות ערב הסדירים. לאחר שהגיע למסקנה, כי המצב הקיים לא יאפשר לעמוד בפני ההתקפות הצפויות, הורה למפקדת ה"הגנה" להאיץ בפעולות רכש, הצטיידות ואימונים, כשהמטרה - להקים בפרק זמן קצר ככל הניתן מסגרת של צבא סדיר.

בן-גוריון פנה לאפרים בן ארצי, שהתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה וסיים שירותו שם כסגן אלוף, על מנת שיגיש תוכנית להקמת צבא סדיר, על סמך הנחות היסוד לפיהן יתקיפו צבאות ערב את היישוב העברי. ​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות