ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

​בדיקת המצב בצבא וצרכי הביטחון

"בלי עם אחיד לא יקום עם לוחם".

ארבע שנים לאחר שכתב "על מבנה הצבא ודרכו" , ולפני פרישתו לשדה בוקר, סקר בן-גוריון ב- 18.10.1953 בממשלה בהרחבה את המצב בצבא ואת צרכי הביטחון.

בסיכומים לאותה סקירה המובאים כאן שב וחזר על הצורך בהשרשת החיילים בערכי התרבות של עם ישראל ובאהבת המולדת והמדינה ובמחיקת המחיצות העדתיות. "בלי עם אחיד לא יקום עם לוחם", סיכם.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות