ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

דמות המפקד

לאורך השנים פנה בן גוריון ישירות אל המפקד הצעיר והחייל הזוטר בצה"ל בנסיבות שונות כגון סיום קורס או אירועים אחרים בצה"ל, בניסיון לעצב את דמותו.

"הבוז לקטנות עלול לערער את כוחו של צבאנו"

ערב שוך הקרבות ,בדבריו ב- 4.11.1948 למפקדים הצעירים בסיום קורס למפקדי מחלקות, בדבריו למפקדים הצעירים ערב סיום הקרבות הביא בפניהם שר הביטחון את משנתו האומרת, כי
"הנשק הסודי שלנו הוא רוחו הנעלה של האדם".

בן-גוריון חזר על כך, שהמלחמה נכפתה עלינו. אולם עתידו של העם היהודי לא ייכון על החרב אלא אך ורק על כושר יצירה ועבודה.

בצד דברים נשגבים אלה הטיף בן-גוריון למפקדים הצעירים על חשיבות המשמעת, ניהול מסודר, חיסכון, ומניעת בזבוז:
"הבוז לקטנות עלול לערער את כוחו של צבאנו", הדגיש.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות