ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

"מה אין ללמוד מלקח סיני"

מבצע "קדש" - מלחמה דה-לוקס

ב- 29 באוקטובר 1956 בערב החל מבצע "קדש" שבו פרצו כוחות צה"ל לחצי האי סיני ובתוך 100 שעות - ב- 5 בנובמבר 1956 - נכבש כולו.

על הרקע למבצע ועל המבצע עצמו ומהלכיו הצבאיים והמדיניים התפרסמו ספרים רבים מאוד, מחקרים, מאמרים, ראיונות וכיוצ"ב.

במסמכים מובאים דברי ראש הממשלה ושר הביטחון שנאמרו ב- 27.12.1956 בפני כנס סגל הפיקוד הכללי (ספ"כ). המוטיב המרכזי בהצגת הדברים היה - "מה אין ללמוד ממערכת סיני".

אחד לאחד מנה בן-גוריון את ההבדלים הצפויים בין מערכת סיני לבין המלחמה העתידה ומדגיש: "אני רואה סכנה גדולה אם אנחנו נראה את המלחמה הבאה במערכת סיני. זה היה דבר יוצא מהכלל שלא יחזור, בכל אופן אין שום בטחון שיחזור- זאת היתה מלחמה דה-לוקס."

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות