ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

מבנה הצבא ודרכו

עם שוך קרבות מלחמת העצמאות הגיש בן-גוריון ב- 27.10.1949 לרמטכ"ל מסמך רב הקף "על מבנה הצבא ודרכו", ובו פרט את ה"אני מאמין" שלו בכל הקשור לאופיו וייעודו של צה"ל.

נקודת המוצא של בן-גוריון הייתה, כי תהיה מלחמה נוספת עם צבאות ערב השונים אשר כושרם להילחם יגבר. על מנת לשמור על עליונותו של צה"ל יש להעלות איכותו המקצועית, הארגונית, החלוצית, עד שיא היכולת. יש גם להכשיר את כל העם למלחמה, אך מבלי לעקור אותם מחייהם המשקיים.

בעיני בן-גוריון היעודים העליונים של מדינת ישראל – קיבוץ-גלויות ופיתוח הארץ. ולכן תפקידו של צה"ל כמרכז-חינוך חלוצי לנוער בארץ, "שיאחה קרעי השבטים והגלויות" חשוב לא פחות מאשר ייעודו לשמור על בטחון המדינה.

קטע ממסמך חשוב זה מובא במסמכים. ​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות