ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

​פרידה מצה"ל

"אני לא מיליטריסט, לא הייתי בחיי מיליטריסט, ואינני כזה עד עצם היום הזה."

"שתדע כל אם עבריה שמסרה גורל חיי בנה לידי מפקדים ראויים לכך."

ב- 16.6.1963 בסיום ישיבת הממשלה הודיע ראש הממשלה דוד בן-גוריון, כי מטעמים אישיים הוא מתפטר מהממשלה. הקמת הממשלה החדשה הוטלה על לוי אשכול, שר האוצר בממשלה היוצאת.

ב- 24.6.1963 הציג ראש הממשלה ושר הביטחון החדש לוי אשכול את הממשלה החדשה בפני הכנסת. ב- 26.6.1963 הביעה הכנסת אמון בממשלה.

ב- 25.6.1963 נפרד דוד בן-גוריון מצה"ל ובאיגרת הפרידה כתב:
"…עם פרישתי היום ממשלת ישראל וממשרד הביטחון – אני שולח מעומק לבי ברכת אזרח ישראלי לצבא-הגנה-לישראל אשר כה אהבתיו, שילך גם להבא מחיל אל חיל, וישקוד בנאמנות ובגבורה על בטחון ישראל ושלומה, ויוסיף להיות כור היתוך לגלויות המתכנסות במולדת, אולפן לחינוך אזרחי ובית-יוצר לאומה מתחדשת המטפחת מורשת עברה הגדול וחזון עתידה המשיחי."

ימים ספורים לאחר שנפרד מצה"ל נשא דבריו בפני הקצונה הבכירה בכנס ספ"כ (סגל הפיקוד הכללי)- ראה מסמכים.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות