ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

סיום מלחמת העצמאות

המערכה על ירושלים – שיא מאמץ המלחמה על מולדת ועצמאות

מלחמת העצמאות החלה מיד עם ההחלטה באו"ם ב- 29 בנובמבר 1947 לחלק את ארץ-ישראל למדינה עברית ולמדינה ערבית ולקבוע את אזור ירושלים כאזור בינלאומי. במשך למעלה משנה וחצי התנהלו קרבות קשים בכל הארץ, תחילה נגד התושבים הפלסטינים המקומיים והחל מסיום המנדט הבריטי והכרזת בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל ב- 14.5.1948 – נגד צבאות מדינות ערב.

סיומה של המלחמה היה בחתימת הסכמי שביתת נשק עם כל אחת מהמדינות שנלחמו נגדנו: מצרים (24.2.1949), לבנון (23.3.1949), ירדן (3.4.1949), וסוריה (20.7.1949). עיראק ששלחה אף היא כוחות צבא לא חתמה על הסכם כלשהו.

חלק ניכר מהמלחמה על המדינה העברית היתה המערכה על ירושלים. הקרבות שנועדו לשמור על חיבור ירושלים העברית למדינה העברית היו מהקשים במלחמה, אך אפשרו שמירה על עורק החיים מהשפלה העברית לעיר – הדרך שלימים תיקרא "כביש הגבורה".

מקורו של "כביש הגבורה" ב"דרך בורמה" – דרך שנתגלתה באקראי סמוך להפוגה הראשונה שהחלה ב- 11 ביוני 1948 , נפרצה ועקפה את אזור כביש לטרון, שהיה חסום לתנועה לירושלים וממנה על ידי הלגיון הירדני. לאחר כיבוש שטחים נוספים באזור הורחבה הדרך ונסלל "כביש הגבורה".

בן-גוריון ראה במערכה על ירושלים נקודת המוקד של מלחמת העצמאות. וכך אמר ב- -7.12.1948 בטקס חנוכת "כביש הגבורה" :

"בכביש שאנו חונכים היום גלום שיא מאמץ מלחמתנו על מולדת ועצמאות, כי בו קשורה מערכת הגבורה הטרגית ביותר והמפוארת ביותר מאז הוכרחנו לעמוד בשער בפני אויבינו המרובים – המערכה על ירושלים.

מערכה זו מהווה נקודת-המוקד של מלחמת השחרור לישראל שנטשה זה יותר משנה בכל הארץ. מערכה זו התנהלה ומתנהלת לא רק בעיר העולמים שלנו ובסביבתה הקרובה, אלא בעיקר על הדרך לירושלים. בה, בגורל דרך זו, תלוי גורל בירת הארץ… משפרצה מלחמת השחרור ואויבינו בארץ ובארצות השכנות קמו עלינו לכלותנו – נחשפה סכנת-המוות של ירושלים, ומכל המהלומות הכבדות שירדו על ישובינו במשך המלחמה נטלה ירושלים בלבד תשעה קבין. האויב ידע שהמכה האנושה ביותר וגם הקלה ביותר שהוא יכול להנחית על ראש ישראל היא הכנעת ירושלים היהודית והריסתה… כביש זה הוא גל-עד לגבורת המלחמה והעבודה העברית – שניצחה ותנצח".

ב- 7.12.1948 במעמד ראש הממשלה ושר הביטחון, הרמטכ"ל רא"ל יעקב דורי ומכובדים רבים, בהשתתפות הלוחמים על הדרך והעובדים שסללו את הכביש, נחנך "כביש הגבורה". ​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות