ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

"הוטל עלי תיק הבטחון... עוד לפני קום המדינה"

"הוטל עלי תיק הבטחון מטעם הסוכנות עוד לפני קום המדינה, בקונגרס בסוף 1946, ומאז עסקתי אך ורק בענייני בטחון".

מדברי בן-גוריון בכנסת - 31.10.1965:
"אני עבדכם, כידוע לא היה שר בטחון כל ימי היות המדינה. פרשתי בסוף 1953 מטעמים אישיים לגמרי מהממשלה ומי שירצה לדעת הסיבות שהביאו אותי לכך, ולכמה זמן יקרא מכתבי לנשיא המדינה בענין זה מיום 2 בנובמבר 1953.

מי שרוצה להמציא מדמיונו סיבות ונימוקים יעשה כרצונו.
אולם עוד ב- 17.7.53 קיבלתי מהממשלה חופשה ארוכה, ונתמנה ממלא מקומי במשרד הבטחון, וממלא מקומי כראש הממשלה. ניצלתי החופש לבדיקה יסודית של מצב הבטחון וצרכיו שנמשכה כשלושה חדשים. מסרתי על כך דו"ח מפורט ומלא לממשלה ביום 18.10.53 , הצעתי תכנית שלוש שנים לתיקון הבטחון, שלא אעמוד כאן על פרטיה, ולאחר שהממשלה אשרה תכנית זו הודעתי על רצוני לפרוש.

הגשתי לנשיא המדינה התפטרותי וז"א [זאת אומרת] גם התפטרות הממשלה כולה ביום 7.12.53, ומכיוון שלפי החוק נשארת הממשלה המתפטרת עד היכון ממשלה, ביקשתי שוב חופש מהממשלה, וביום 13.12.53 פרשתי לשדה בוקר.

חזרתי למשרד הבטחון באישור הכנסת ביום 21.2.55. זאת אומרת שעמדתי בראש הבטחון מיום כינון ממשלה זמנית ביום 14.5.48 עד חדשים אחדים לפני גמר 1953, ומסוף פברואר 1955 עד היום, ז"א [זאת אומרת] עשר שנים ועשרה חדשים. למעשה הוטל עלי תיק הבטחון מטעם הסוכנות עוד לפני קום המדינה, בקונגרס ה-[כ"ב] בסוף 1946, ומאז עסקתי אך ורק בעניני בטחון ועשיתי כל ההכנות למלחמה שהייתי בטוח שהיא צפויה עם צאת האנגלים, לא עם כנופיות כאשר היה הדבר עד אז, אלא עם צבאות מסודרים של הארצות השכנות שבראשם עומדים לרוב מפקדים בריטיים; ונדמה לי שאני יודע לא פחות מכל איש בישראל עניני הבטחון וצ.ה.ל. ארגונו המסודר והשיטתי של צהל לא התחיל במאי 1948, כשהוצאה הפקודה על הקמת צבא ביבשה בים ובאוויר, והוטל על שר הבטחון לבצע פקודה זו, כי אז כבר עמדנו בתוך המלחמה, והמשימה העיקרית שראיתי לא היתה כל כך ארגונו המסודר של הצבא - אלא הבסת האויבים. ורק בסוף 1949, לאחר שהכנסת קיבלה חוק שירות הבטחון שהצעתי לה מטעם הממשלה החל הארגון השיטתי של צ.ה.ל...".

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות