ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

הקמת צה"ל

ב- 26.5.1948 חתם ראש הממשלה דוד בן-גוריון על פקודה להקמת צבא-הגנה לישראל.

חודש לאחר הקמת צה"ל - ב- 27.6.1948, כונסו המפקדים הבכירים - ראשי האגפים וראשי השירותים (החילות) למפקד השבעתם לצה"ל.

ראש הממשלה ושר הביטחון קרא בפני המפקדים את נוסח השבועה:

"הנני נשבע ומתחייב בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא-הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על-ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש כל כוחותי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת וחרות ישראל".

כל מפקד ששמו נקרא צעד אל מול ראש הממשלה וקרא: "אני נשבע".

המפקדים שנשבעו באותו מעמד היו: אורי יפה, אליהו בן-חור (כהן), דוד שאלתיאל, דן אבן (אפשטיין), יגאל אלון (פייקוביץ), יגאל ידין (סוקניק), יוחנן רטנר, יוסף אבידר (רוכל), יחזקאל סהר (סחרוב), יצחק שדה, ישראל עמיר (זבלודובסקי), מיכאל בן-גל (רבינוביץ'), מישאל שוכן (שחם - שכטר), מרדכי מקלף, משה כרמל (זליצקי), משה צדוק (לרר), צבי איילון (לשצ'ינר), שלום עשת (פריץ אייזנשטטר), שלמה שמיר (רבינוביץ'), שמואל אדמון (רפפורט), שמעון אבידן (קוך). הרמטכ"ל יעקב דורי (דוסטרובסקי) נעדר מפאת מחלתו.

בתום טקס ההשבעה נשא בן-גוריון את הדברים המובאים במסמכים.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות