ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

בן גוריון וצה"ל

מחיר המלחמה

"אין לי הכוח, ואינני יודע אם יש בידי האדם הכוח, להביע את כל הצער שהרגשתי באותה האחריות האיומה בפני האם היהודיה" (מתוך דבריו של בן-גוריון בכנס ספ"כ, 2.7.1963).

מלחמת העצמאות גבתה מחיר דמים כבד מהיישוב העברי בארץ. 4,795 לוחמים נפלו בין 29.11.1947 ו- 20.7.1949, ולהם נוספו אזרחים רבים, שנהרגו במהלך שנה וחצי של קרבות.

הלחימה על ירושלים ועל הדרך אליה הייתה מהקשים בקרבות וגבתה קורבנות רבים.

שער הגיא (באב אל-ואד) שבו היו עוברות שיירות האספקה לירושלים הנצורה שימש מקום מסתור והתקפה של ערביי הכפרים הסמוכים על המכוניות העוברות. רבות מהן נפגעו, ומלוויהן נהרגו.
בפשיטות ובהתקפות של כוחותינו על הדרך ועל הכפרים שבאזור נהרגו לוחמים רבים.

"לכבודם ולזכר חללי מלחמת העצמאות ניטע היער בשער הגיא".

בטקס הנטיעה בט"ו בשבט תש"ט (16.1.1949) נישאו דבריו של בן-גוריון אל המשפחות השכולות (ראה מסמכים).

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות