ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מחלקת ההסברה במלחמת יום הכיפורים

ארכיון צה''ל חושף - דוח 'ועדת קרני'

ארכיון צה"ל חושף את דוח 'ועדת קרני' לבחינת תפקוד מחלקת ההסברה של צה"ל במהלך מלחמת יום הכיפורים.
הוחלט, בתיאום עם דובר צה"ל, להעלות את הדוח במלואו לאתר, וכן את פקודת ההקמה של יחידת דובר צה"ל שהתפרסמה בצה"ל בעקבות הדוח.
בנוסף, חושף ארכיון צה"ל את דוח 'ועדת גזית' משנת 1989 העוסק בתפקוד יחידת דובר צה"ל ומערך ההסברה.
הדוח יעמוד לעיון הציבור בחדר העיון של ארכיון צה"ל.​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות