ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

אוסף הלוחם היהודי

שאלות ותשובות

כל מה שרציתם לדעת על הלוחם היהודי בצבאות זרים

להלן מקבץ שאלות ותשובות למספר נושאים הקשורים לאוסף. המתעניים ימצאו בארכיון תעוד מקיף לכל שאלה ושאלה.

שאלה:
השתתפות היהודים במלחמת האזרחים האמריקאית.האם היו יהודים שהצטיינו בקרבות?
תשובה:
ב – 1860 חיו באמריקה כ – 180,000 יהודים. על – פי היסטוריוני המלחמה נלחמו כ- 8,000 יהודים בין כוחות הצפון וכ- 2,000 בכוחות הקונפדרציה. היהודים שירתו בנאמנות, למרות האווירה של דעות קדומות ואף שנאה כלפיהם. 6 יהודים מלוחמי כוחות הצפון עוטרו בעיטור הגבורה הגבוה ביותר של ארה"ב – אות כבוד של הקונגרס (Congressional Medal of Honor).

שאלה:
מתי החלו לשלב יהודים בצבאות לאומיים?
תשובה:
כללית, באירופה התהליך החל יחד עם השינוים המהפכניים במדינות אירופה לקראת ביסוסה של חברה אזרחית ושיוויון הזכויות האזרחיות. היהודים נענו בחלקם במאמצי האמנציפציה, השתלבות בחברה האזרחית. באוסטרו- הונגריה הקיסר יוסף ה – II העניק זכויות האזרח ליהודים בשנת 1782. שמונה שנים לאחר מכן הוכרזו היהודים ככשירים לשירות הצבאי. בצרפת, המהפכה של 1789 תחת דגל השיוויון האזרחי , הוכרו היהודים ככשירים לשירות הצבאי. הולנד – ב – 1808 עת שלט נפוליאון בהולנד הוענק ליהודים שיוויון זכויות ועקב זאת הם חויבו לשרת בצבא. בפרוסיה, החלק העיקרי של גרמניה, הוכרזו היהודים ככשירים לשירות הצבאי ב – 1812. האימפריה הבריטית מנעה שירות היהודים כקציני הכתר עד 1828. עם זאת, מספר יהודים שימשו כספקי וקבלני הצבא במאה ה – 18. רוסיה הצארית עד 1827 היהודים היו פטורים משירות צבאי (חויבו לשלם כופר). ב – 1827 החליט הצאר ניקולאי ה – I על גיוס היהודים לתקופה של עד 25 שנה. איטליה – מספר יהודים איטלקיים שירתו בצבא נפוליאון. באיטליה עצמה הצו של 1848 בפיידמונט העניק ליהודים שיוויון זכויות ו – 260 יהודים התנדבו לצבא פיידמונט. שוויץ – ב – 1866 הוענק ליהודים שיוויון זכויות, אשר כלל חובה של שירות צבאי.

שאלה:
מה היה תפקידם של החיילים היהודים במלחמת העולם הראשונה? האם נלחמו רק בצד אחד או שהיו מקרים של לחימת היהודים משני צדי המתרס? כמה יהודים השתתפו במלחמה?
תשובה:
כ – 1.35 מיליון יהודים נלחמו בצבאות שהיו מעורבים במלחמת העולם הראשונה. היהודים נלחמו בשני צדי המתרס. גם היהודים המעטים שחיו אז בארץ- ישראל נחלקו ונלחמו הן במסגרת הצבא התורכי והן במסגרת הצבא הבריטי שכבש בסוף המלחמה את ארץ-ישראל.

שאלה:
באילו צבאות שירתו הכי הרבה יהודים במלחמת העולם הראשונה?
תשובה:
בצבא הרוסי שירתו כ - 500,000 יהודים, בצבא האוסטרו-הונגרי שירתו כ – 320,000 יהודים, בצבא ארה"ב שירתו כ – 250,000 יהודים, בצבא גרמניה כ – 100,000 יהודים, בצבא צרפת כ – 55,000 יהודים ובצבאות האימפריה הבריטית כ – 50,000 יהודים. אומדן ההרוגים מבין החיילים היהודיים נע למעלה מ – 170,000 , כאשר רק מנין ההרוגים היהודים בצבא הצאר נאמד בכ – 100,000.

שאלה:
מה זאת ההתעתמנות?
תשובה:
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חברה הממלכה העותומנית עם מדינות המרכז. הממשל העותומני ביטל את משטר "הקאפיטולציות" (8/9/1914) אשר העניק לנתיני אוסטריה, אנגליה, גרמניה, צרפת, ורוסיה זכויות מיוחדות וחסות קונסולרית. עם הביטול נעשו למעלה ממחצית יהודי ארץ- ישראל נתינים זרים והיו מיועדים לגירוש (חלקם עזבו, חלקם גורשו). על רקע זה קמה בישוב תנועת ההתעתמנות, קרי קבלה מזורזת של האזרחות העותומנית, כולל קבלת החובות הנובעות מכך (גם שירות צבאי). זאת, במגמה להציל את הישוב היהודי בארץ- ישראל. יהודים רבים התעתמנו - , 15 עד 18 אלף,בעוד שכ – 18,000 נוספים , רובם יהודים נתינים רוסיים גורשו או העדיפו לעזוב מרצונם החופשי (ורוכזו באיזור אלכסנדריה, מצרים).

שאלה:
האם רוב תלמידי ומורי גימנסיית הרצליה התנגדו למשטר העותומני הריאקציוני בפרוץ מלחמת העולם הראשונה?
תשובה:
מורים ותלמידי גימנסיית הרצליה היו בין המצדדים של תנועת ההתעתמנות משיקולים יהודיים לאומיים. מתוך אותם השיקולים גם התגייסו רוב בוגרי הגימנסיה וכן בוגרי בתי ספר תיכוניים נוספים לצבא העותומאני. באביב 1916 גויסו למעלה מ – 100 בוגרי בתי הספר התיכוניים לקורס קציני מילואים בצבא העותומאני בקושטא ולאחר סיום הקורס הם הוצבו בחזיתות בתור קצינים זוטרים. חלקם ערקו במהלך המלחמה, וחלקם נשארו לשרת עד למפלת הצבא העותומאני.

שאלה:
האם נלחמו יהודי ארץ- ישראל גם בצד הבריטי, נגד התורכים?
תשובה:
כן, מקרב הפליטים היהודיים במצרים החלו כבר בפברואר 1915 להקים "גדוד נהגי הפרדות" במסגרת הצבא הבריטי. חלק מהגדוד השתתף בקרב הראשון בגאליפולי (למורת רוחם של התורכים). לקראת סוף המלחמה, ב – 1918, הוכתרו בהצלחה מאמציהם של ז'בוטינסקי וטרומפלדור להקמת גדודים עבריים במסגרת הצבא הבריטי (מורכבים ממתנדבים יהודיים מבריטניה , ארץ-ישראל, וארה"ב (גדודי 38, 39 , 40).

שאלה:
מי היה ג'ון מונאש?
תשובה:
סר ג'ון מונאש (Sir John Monash) היה מצביא אוסטרלי יהודי שהגיע לדרגת לוטננט-ג'נרל בצבא אוסטרליה. בעת מלחמת העולם הראשונה פיקד מונאש תחילה על חטיבה 4 של כוח האימפריילי האוסטרלי בקרב גאליפולי (1915), ב – 1916 הוא מונה למפקד דיביזיה אוסטרלית מס'3 וקודם לדרגת מייג'ר-ג'נרל בחזית המערב אירופית, באפריל 1918 הוא מונה למפקד כוח המשלוח האוסטרלי באירופה בדרגת לוטננט-ג'נרל.

שאלה:
מנה מספר שמות של מקימי הצבא האדום היהודיים.
תשובה:
לב דוידוביץ' טרוצקי, יעקב סברדלוב, מ.ס. אוריצקי (נרצח ב – 1918 על- ידי מתנקש), יעקב מ. פישמן ( לאחר מכן גנרל מיורת ראש המחלקה ללוחמה ימית, לימים נאסר כאויב העם), מ.ג. לוין.

שאלה:
מה היה היקף של העזרה הבינלאומית לכוחות הרפובליקניים האנטי- פשיסטיים בספרד. מה היה חלקם של היהודים בכוחות הללו והאם היו ביניהם גם ארץ- ישראליים?
תשובה:
במלחמת האזרחים בספרד (1936 – 1938) השתתפו כ – 40,000 מתנדבים (בריגדות בינלאומיות) מאירופה (כולל בריה"מ), ארה"ב ואחדים גם מאזורים אחרים, רובם שמאלניים, עם נוכחות חזקה של מפלגות קומוניסטיות. ברשימות שמיות של היהודים אשר הגיעו לעזרת ספרד נמצאים למעלה מ – 15,000 שמות. כ – 400 יהודים מהארץ היו בין המתנדבים, מתוכם היו 145 אזרחי א"י, בחלקם גדול חברי המפלגה הקומוניסטית (PKP), עולים ממזרח אירופה בעלי השקפות שמאליות.

שאלה:
האם היטלר העניק צלבי כבוד ללוחמי מלחמת העולם הראשונה היהודיים? אם כן, מתי ומה היה הרקע לכך?
תשובה:
ב – 1934 , שנה לאחר עלייתו לשלטון בגרמניה אולץ היטלר (על-ידי הנשיא פון הינדנבורג) להעניק מאות צלבי כבוד ללוחמים יהודיים מצטיינים במלחמת העולם הראשונה ו על- ידי כך להודות כי התעמולה הנאצית בדבר פחדנותם של היהודים הינה שיקרית ביסודה. בארכיון צה"ל נמצאות עשרות תעודות ואותות שניתנו בשם "הפירר והרייכס- קנצלר".

שאלה:
מה היה חלקם של היהודים הפולניים בצבא פולין עם מתקפת הגרמנים ב – 1 בספטמבר 1939 (פרוץ מלחמת העולם השניה)?
תשובה:
סדר כוחות הפולני שהועמד מול הפולש הנאצי מנה כ – 1,000,000 חייל – אנשי סדיר, קבע ומילואים, מתוכם כ – 100,000 יהודים (10%, בדיוק כאחוז היהודים מכלל אוכלוסי פולין). במהלך קרבות ההגנה על פולין עד לכנייתה ב – 28 בספטמבר 1939 נפלו, נלקחו בשבי הגרמני או הוכרזו כנעדרים כ – 30,000 יהודים (כ – 11,000 מתוכם נפלו בעת הגנת וורשה).

שאלה:
כמה יהודים שירתו בצבאות שונים בעת מלחמת העולם השניה, היכן שירת מספרם הגדול ביותר?
תשובה:
סך החיילים היהודים, אשר שירתו בצבאות כוחות הברית ובמחתרות מנה כ – 1.5 מיליון. מספר היהודים הרב ביותר שירת בצבא ארה"ב – 550,000 יהודים, בצבא בריה"מ שירתו כ – 500,000 יהודים, בצבאות פולין למיניהן כ – 200,000, הצבא הבריטי כולל המתנדבים הארץ-ישראליים – למעלה מ – 90,000. מספר הלוחמים היהודיים בתנועות ההתנגדות ובשורות הפרטיזנים נאמד בכ- 42,000.

שאלה:
כמה גנרלים יהודיים שירתו במסגרת הצבא הסובייטי, כמה יהודים קיבלו אות "גיבור בריה"מ"?
תשובה:
בארכיון צה"ל נמצאות 305 ביוגרפיות של גנרלים יהודיים שלחמו בשורות צבא בריה"מ במלחמת העולם השנייה (חלקם קיבלו את דרגותיהם הבכירות רק לאחר המלחמה), וכן רשימה של 168 קצינים בכירים ממוצא יהודי, אשר הוצאו להורג לפני פרוץ המלחמה, בעת הטיהורים הגדולים. כ - 150 יהודים קיבלו את האות הסובייטי הגבוה ביותר – "גיבור בריה"מ".

שאלה:
תרומתם של יהודי ארץ- ישראל למאמץ המלחמתי של כוחות הברית נגד הנאצים.
תשובה:
מהישוב שמנה כ – 500,000 נפש התנדבו לשרת במסגרת היחידות הבריטיות במזרח התיכון ובצפון אפריקה כ-30,000 בני הארץ, כולל חיילות. כ- 1,400 לוחמים ארץ-ישראליים נפלו בשבי הגרמני. לאחר מאמצים מדיניים רבים הוקמה ב – 1944 חטיבה יהודית לוחמת (חי"ל / הבריגדה) , שולבה בקרבות כוחות הברית באיטליה ויחידותיה הגיעו לשערי מחנות הריכוז הנאציים באוסטריה ובגרמניה כדי לפגוש את שארית הפליטה היהודיים ולהעלותם לישראל. מבני ארץ-ישראל גויסו גם 37 צנחנים שפעלו מאחורי קווי האויב במאמץ משותף של המודיעין הבריטי ושל התנועות הציוניות לקשור קשר עם יהודי הגולה ולסייע להם במאמצי ההצלה.

שאלה:
כמה יהודים אמריקאיים קיבלו את האות הגבורה הגבוה ביותר בשל שירותם במלחמת העולם השניה? מי היו הקצינים היהודיים הבכירים ביותר בצבא ארה"ב במלחמה?
תשובה:
אות הכבוד של הקונגרס (Congressional Medal of Honor) הוענק לשני יהודים על מעשי גבורה : לסמל איזדור ס. ג'קמן (Sergeant Isadore S. Jachman) וסגן ריימונד זוסמן (Lieutenant Raymond Zussman). הקצינים הבכירים ביותר ממוצא יהודי היו מייג'ר ג'נרל מוריס רוז (Major General Maurice Rose) וויס אדמירל הימן רי

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות