אוסף הלוחם היהודי

פנה אלינו!

כל קורא לאיסוף תיעוד על לוחמים יהודיים

חשוב לנו לרתום חוגים רחבים באוכלוסייה למאמץ איסוף החומר להעשרת הארכיון למען ריכוז מירב החומר הרלוונטי לדורות הבאים. הביטו נא מסביבכם, בין בני משפחותיכם, קרוביכם, ידידיכם, מכריכם, בדקו האם ברשותם חומר דוקומנטרי, מקורי או העתקיו, המעיד על פועלם או פעילות קרוביכם בצבאות זרים או בקבוצות ההתנגדות. שימור מקצועי של החומר ההיסטורי בארכיון צה"ל יהווה, ללא ספק, הנצחה נאותה לאותם האנשים ופסיפס החומר ההיסטורי יהווה תשתית למחקרים מדעיים היסטוריים מהימנים לעתיד.

כיום אנו נמצאים בדקה ה – 90 באיסוף מסמכי מלחמת העולם השנייה. הלוחמים, אשר נטלו חלק בה מבוגרים ביותר וכרגע אנו בצומת בו אנו יכולים עוד להציל חומר היסטורי רב, לראיין את הלוחמים עצמם. יתרה מזאת, אנו פונים גם לבני הדור השני, אשר ברשותו חומר היסטורי של הוריו, למצוא בתרומתו את הצורה הנאותה להנצחתם.

אנא, בדקו האם ברשותכם מסמכים, תעודות, רשימות, יומנים, תצלומים, אלבומי תמונות, אותות, עיטורים, מזכרות, ספרי זיכרונות, ביוגרפיות, ספרים היסטוריים, ספרי / אלבומי יחידות של כל מי שלחם בצבאות זרים, בשורות הפרטיזנים או במחתרות אחרות. אנו גם נשמח לגבות עדות בעל-פה של כל לוחם שיהיה מוכן לכך.

מצורף כאן שאלון אישי ללוחמים ולוחמות שפעלו במסגרות לוחמות בחו"ל (צבאות סדירים, גדודי עבודה ויחידות ההתנגדות) למילוי און-ליין.

לבירורים, שאילתות, מתן עדות, העברת חומר היסטורי וכדו' נא לפנות ל:

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
משרד הביטחון – הקריה
תל-אביב 61909
אל האחראי על האוסף: נטלי שוחט
טלפון: 03-7380505
נייד: 050-6291293

פקס : 03-7380534
E_mail: Nataly_Shohat@mod.gov.il

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות