מסמכי אמ"ן

להלן מכתבי יהושפט הרכבי המציינים את הפיכת יחידת אמ"ן ממחלקה לאגף, וכן תסקיר על שירותי הביון מאת שאול אביגור משנת 1957, עבור שר הביטחון דוד בן-גוריון.

שאול אביגור היה מראשי 'ההגנה', והקים את הש"י (שירות הידיעות של 'ההגנה'), שעל בסיסו הוקמו שירותי הביטחון והמודיעין של מדינת ישראל.

שאול אביגור מונה ע"י ראש הממשלה דוד בן גוריון על מנת לבחון את כל שרותי הביון במדינת ישראל במטרה "לחסל כל כפילות בעבודה, לחסוך בהוצאות ולייעל את השרות."

כמו אז, כך גם היום: "מדינת ישראל, בהיותה מדינה קטנה בשטח ובאוכלוסייה, מוקפת אויבים החותרים להשמידה ונתונה בסבך בעיות מיוחדות, פנימיות וחיצוניות, ...ושירותי הביון לגביה הם מעין קו ראשון (ההדגשה במקור) במערכת ההגנה על ביטחונה ומאבקיה המדיניים, ו[הם] חשובים ביותר גם למאמציה בזירות האחרות."​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

05.JPG
ללובי התערוכות