ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

גיוס לצבא הגנה לישראל (צה"ל)

מי יגויס לשירות מלא, מי יגויס לשירות חלקי וכמה נענו לקריאה והתייצבו לשירות העם? כך ניהלה גולדה מאיר את הישיבה שיסדה את צה"ל כצבא העם וקבעה את חוק שירות החובה.

בתערוכה ניתן לעיין בפרוטוקול הישיבה הדרמטית של "מרכז המפקד לשירותי הציבור" שמונה להכין את הגיוס לצה"ל. 10 ימים לפני ההצבעה הגורלית באו"ם, ב-19.11.1947 ניהלה בתל-אביב גולדה מאירסון (לימים מאיר, ראש הממשלה הרביעית של ישראל) את הישיבה שהחליטה על הליך הגיוס ובין היתר מי יגויס לשירות מלא, מי לחלקי ומי יהיה פטור. יום ההכרזה נקבע ל-1 בדצמבר, כאשר פתיחת הגיוסים נקבע לחנוכה, שחל שבוע לאחר מכן. בתערוכה תמצאו גם שתי טבלאות המראות את צפי הגברים המתגייסים ואת כמות המתייצבים בפועל לאחר שבועיים וחצי של הליך גיוס מזורז ושלושה כרוזים שהופצו לציבור בעקבות החלטת הוועדה.

בנוסף, ניתן לעיין במכתבו של דוד בן גוריון, בשבתו כראש הממשלה ושר הביטחון בממשלה הזמנית, המורה למנכ"ל משרדו לוי אשכול (לימים ראש הממשלה השלישי של ישראל), על שינוי שמו של המרכז ל"מרכז הגיוס של משרד הביטחון".

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות