ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

"ליל הברווזים"

כינוי לפרשה סביב תרגיל גיוס מילואים בליל ה- 1.4.1959. בשידור ב"קול ישראל" ברדיו שודרו סיסמאות לגיוס מילואים פומבי ל- 3 יחידות מילואים, שסיסמאות הגיוס שלהן היו: "ברווזי מים", "להקת אומנים" ו"ארשת חשיבות".

הסיסמאות שודרו ללא הודעה מוקדמת על כך שמדובר בעצם בתרגיל, מה שזרע בהלה בישראל. כאן היו בטוחים כי עומדת לפרוץ מלחמה בכל רגע. כמו כן, עורר התרגיל מתיחות מיידית בקרב המדינות השכנות. בצבאות מצרים וסוריה בוצע גיוס חרום, וצבא ירדן נכנס לכוננות.

למחרת, ב- 2.4.1959, הודיע דובר צה"ל שהודעת הגיוס לא היתה אלא קריאה רגילה לאימונים שגרתיים, וכי פרסומה בפומבי מטרתה היה לבחון את מהירות התגייסותן של יחידות המילואים בעת קריאה פומבית.

ראש הממשלה ושר הביטחון דאז בן-גוריון הורה על הקמת ועדת חקירה לברור העניין בראשות עו"ד שמשון שפירא.​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

07.jpg
ללובי התערוכות