ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

תחקירי הקרבות על שחרור ירושלים

גיבורי המלחמה מספרים במילותיהם על רגעי הדרמה בדרך לעיר העתיקה. התערוכה כוללת את יומן האירועים של אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס שנכתב ע"י יעקב שרת; עדות מפקד הר הצופים; יוסי יפה מפקד גדוד 66 בחטיבה 55 מתחקר את קציניו על התנהלותם בקרב בגבעת התחמושת; מרדכי (מוטה) גור ​מתחקר את המג"דים של חטיבה 55; תצ"אות (תצלומי אוויר) של ירושלים בימי המלחמה ותמונות מהקרבות בירושלים.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות