ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מלחמת ששת הימים

יציאה למלחמה

ב- 2 ביוני התקיים דיון מטכ"ל מיוחד עם ועדת השרים לענייני ביטחון. אלופי המטכ"ל דחקו בראש הממשלה לוי אשכול להחליט לצאת למלחמה.
לאחר דיון זה התקיימה התייעצות אצל ראש הממשלה ובה הציע דיין לצאת למלחמה ב- 5 ביוני.
חיזוק לדבריו בא מצידו של שר החוץ אבא אבן שהודה כי נשיא ארצות הברית אינו מסוגל למלא את ההתחייבויות שנטל על עצמו.
בסיומה של ההתייעצות הסכים גם ראש הממשלה לוי אשכול כי אין עוד טעם בפעילות המדינית.
בישיבת ועדת השרים לענייני ביטחון שהתכנסה בבוקר ה-4 ביוני הצביע דיין על הצורך לפתוח מייד במלחמה.
הצטרפו אליו גם ראש הממשלה אשכול ושרים אחרים. מיד אחר כך התכנסה ועדת השרים לענייני ביטחון במתכונת מורחבת שכללה את כל חברי הממשלה.
בסופו של דיון הממשלה החליטה ברוב של 18 "לנקוט בפעולה צבאית שתביא לשחרור ישראל מטבעת התוקפנות המתהדקת והולכת סביבה".
בימים שנותרו מאז כניסת דיין לתפקיד שר הביטחון עד ליציאה למלחמה נעשו שינויים ועדכונים בתכנונים ובפקודות המבצע השונות.
בערב ה- 4 ביוני קיים הרמטכ"ל דיון עם ראשי האגפים במטכ"ל ונפלה ההחלטה לפתוח את המערכה למחרת ב- 5 ביוני בהתקפה אווירית על שדות התעופה המצריים.

מלחמת ששת הימים החלה.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות