ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מלחמת ששת הימים

סיום המלחמה

עם ערב ה- 10 ביוני תמו הקרבות. עם סיום המלחמה החזיקה מדינת ישראל בשטחי סיני ורצועת עזה, הגדה המערבית ורמת הגולן. הניצחון היה מהיר ומרשים. ב- 11 ביוני בישיבת הממשלה תאר הרמטכ"ל את המכה שספגו שלוש המדינות שלחמו בנו כך: "אפשר לומר שעיקר הצבא המצרי, חלק נכבד מהצבא הירדני והשריון הירדני, ולפחות מחצית הצבא הסורי - הובסו".

ב- 24 ביולי דיווח עוזר שר הביטחון צבי צור כי השם "מלחמת ששת הימים" התקבל על דעתו של ראש הממשלה.​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות