ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מלחמת ששת הימים

הקמת ממשלת הליכוד הלאומי

ההססנות ואי הביטחון בשעת חירום של ממשלת אשכול, כך לפחות נראו הדברים כלפי חוץ, יצרו לחצים בציבור ובאופוזיציה להרחיב את הבסיס שעליו נשענה הממשלה.
נאומו של ראש הממשלה לוי אשכול לאומה ב-28 במאי 1967 היה לא ברור ותרם להרגשה שהממשלה זקוקה לחיזוק.
ואכן, הלחצים שהופעלו נשאו פרי, וסיעות גח"ל ורפ"י הצטרפו לקואליציה ומטעמן נכנסו לממשלה מנחם בגין ומשה דיין.
ב-25 במאי, עוד בטרם הצטרף דיין לממשלה, הוא ביקש מראש הממשלה לגייסו לשירות פעיל.
באותם ימים סייר דיין ביחידות צה"ל ועמד מקרוב על התכנונים וההכנות שנעשים, ועם צירופו לממשלה נאלץ אשכול לוותר על תיק הביטחון שהחזיק בו והעבירו אליו.
העקרונות לגבי סדרי העבודה ביניהם הועלו על ידי ראש הממשלה על הכתב.
לכניסתו של דיין למשרד הביטחון הייתה השפעה גדולה על המורל הכללי, והיא סילקה במידה רבה את אווירת הנכאים ששררה בקרב הציבור וגם בצה"ל.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות