ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מלחמת ששת הימים

לוחמה פסיכולוגית

מלחמת ששת הימים שימוש בלוחמה פסיכולוגית – מבצע "בני אור" סיכום פעילות יחידה 640 שפעלה בכל הנוגע ללוחמה פסיכולוגית באויב. מטוס של חיל האוויר פיזר כרוזים בשטחי האויב (לא לעמוד בפני צה"ל ולהניח את נשקם). במסמכים מפורטים היקף הכרוזים שהונחו, הסברים מדוע חשובה הלוחמה הפסיכולוגית למלחמה והאם זה אכן עזר.​

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות