ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

18/1/1991

טילי סקאד ראשונים פוגעים בישראל במהלך מלחמת המפרץ הראשונה

למידע נוסף:

תערוכות:

נחש צפע! נחש צפע!- מלחמת המפרץ


Youtube:


:Facebook