ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

צור קשר

מספרי טלפון:

לשכה ומנהלת הארכיון: ​

03-7380500 ​

מתן שירות:

לתיקים ולמסמכים:​

03-7380543​

לתצלומים, לעיתונות ולספרים:​

03-7380547,556 ​

לאודיו-ויזואלי:​

 03-7380523 ​

הלוחם היהודי בצבאות העולם ובמחתרות:

03-7380505​

פקס:

03-7380534 ​


לפניות חדשות לעיון בחומר ולקבלת מידע, אנא השתמשו בטופס "בקשה לעיון".

לפניות למנהל/ת האתר                                  ilanit_yehuda@mod.gov.il 

כתובת דוא"ל (לא מיועדת לפניות חדשות): 

archive_pniyot@mod.gov.il

כתובת דוא"ל של מנהלת הארכיון (לא מיועדת לפניות חדשות):​

ilana_alon@mod.gov.il


כתובת למשלוח דואר:

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

משרד הביטחון

הקריה, תל-אביב 6473424