ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מידע אישי/רפואי

מידע מתיקי פרט

מידע אישי על חיילים וקצינים המשרתים בצה"ל נשמר בתיקים אישיים שלישותיים. מסירת מידע מתיקים אלה אינה בסמכות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. שרות זה ניתן על-ידי אגף כח-אדם (אכ"א) בצה"ל.

מידע רפואי (על אנשים ששרתו בצה"ל והשתחררו משרות סדיר)

עיון בתיקים אישיים שלישותיים

בקשת מסמכים מתיקים אישיים שלישותיים:

הגורם המטפל – מדור העברת מידע לאזרח במפקדת קצין שלישות ראשי.

טלפון: 03-6792605 פקס: 03-6755176

כתובת דואר – מדור העברת מידע לאזרח, השלישות הראשית, רחוב בן גוריון 100, רמת גן

אישורים (למעט אישורים רפואיים)

(לדוגמא: אישורים על שרות או אי-שרות בצה"ל):

הגורם המטפל – משרד קצינת פניות הציבור של אגף כוח אדם

טלפון: 03-5691000  פקס:03-5699400

כתובת דוא"ל – kapatz@idf.gov.il

כתובת דואר – דואר צבאי 02919

יש טופס מקוון לפניות באתר האינטרנט של אכ"א.

· למידע כללי באתר אכ"א על הזמנת אישורים - 

https://www.ishurim.aka.idf.il/1044-he/Ishurim.aspx