ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

מידע מתיקים

מידע מתיקי פרט

מידע אישי על חיילים וקצינים המשרתים בצה"ל נשמר בתיקים אישיים שלישותיים. מסירת מידע מתיקים אלה אינה בסמכות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. שרות זה ניתן על-ידי אגף כח-אדם (אכ"א) בצה"ל.

מידע רפואי או אישי מלשכות הגיוס (על אנשים שלא שרתו בצה"ל):

מוקד הפניות של מיטב: טלפון: 03-7388888, פקס: 03-7388880

מידע רפואי / אישורים רפואיים (אנשים ששרתו בצה"ל):

מוקד מידע רפואי במפקדת קצין משאבי אנוש ראשי / מדור העברת מידע לאזרח

טלפון: 03-6792605, פקס: 03-6755176, 03-6755234

שעות המענה הטלפוני: 09:00 עד 11:00, 13:00 עד 15:00 

עיון בתיקים אישיים שלישותיים, בקשת מסמכים מתיקים אישיים שלישותיים:

מוקד עיון בתיק במפקדת קצין משאבי אנוש ראשי / מדור העברת מידע לאזרח

טלפון: 03-6792602, פקס: 03-6755531  

שעות המענה הטלפוני: 09:00 עד 11:00, 13:00 עד 15:00 

השירות ניתן לאנשים שגוייסו עד יולי 2011. לאנשים שגוייסו מאוחר יותר אין תיק

אישי שלישותי פיסי, וכל המידע האישי שלהם נשמר במערכות מחשב. לקבלת מידע,

עליהם לפנות אל משרד קצינת פניות הציבור של אגף כח אדם (ראו להלן).

אישורים (למעט אישורים רפואיים. לדוגמא, אישורים על שרות או אי-שרות בצה"ל):
משרד קצינת פניות הציבור של אגף כוח אדם

טלפון: 1111 (מכל טלפון ישראלי, אין צורך בקידומת)  פקס:03-5699400

כתובת דוא"ל-

1111@idf.mod.il

כתובת דואר – דואר צבאי 02919

יש טופס מקוון לפניות באתר האינטרנט של אכ"א.

· למידע כללי באתר אכ"א על הזמנת אישורים - 

https://www.ishurim.aka.idf.il/1044-he/Ishurim.aspx

מידע מתיקים ענייניים

מאגר המידע בארכיון צה"ל מאפשר איתור ברמה סבירה של התיעוד המבוקש.
לא ניתן להיכנס למאגר הנתונים השלם של הארכיון מפאת היותו מסווג.  המבקש לקבל תיעוד אודות נושאים, אירועים, יחידות וכו' מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ימלא טופס בקשה לעיון בחומר ארכיוני. ראה גם הוראת משרד הביטחון 059.02 - עיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

כל פנייה מטופלת באופן ענייני, ונבדקים תיקים מתאימים. פעולת איתור התיקים המתאימים נעשית בשיתוף עם הפונה, זאת כדי למקד את פנייתו ולחסוך בזמן יקר. אם קיים תיעוד שטרם עבר חשיפה - הוא מועבר לטיפול צוות החושפים, על מנת שהפונה יקבל במהירות האפשרית את התיעוד המבוקש.
הטיפול בפנייה אורך בין שבועיים לחודש ימים, כמתחייב מהנושא המבוקש ומידת מורכבותו.

עיון בחומר מוגבל

תקנה  לפי חוק הארכיונים משנת 1994, שעודכנה בשנת 2010,  מאפשרת להעמיד לעיון הציבור גם תיעוד שנוצר לפני פחות מחמישים שנה, וזאת במענה לפניה שאושרה על-ידי "הוועדה לאישור עיון בחומר מוגבל" (לשעבר הועדה לאישור חוקרים מורשים). יו"ר הועדה היא מנהלת הארכיון. במשך השנים אושרו מאות של בקשות לעיון בחומר מוגבל, ובעקבותיהן נחשפו אלפי תיקים.
פונים המעוניינים בחומר שנוצר לפני פחות מחמישים שנה, יבדקו תחילה את החומר שכבר הועמד לעיון הציבור, בעקבות פניות שהועדה אישרה בעבר.
אם דרוש להם חומר נוסף, יגישו "בקשה לעיון בחומר מוגבל". יש למען את הבקשה אל מנהלת הארכיון. ניתן להעביר אותה בדואר, בפקס, או באמצעות טופס בקשה לעיון שבאתר.

הוראות משרד הביטחון תשע"ח - 2017

להוראת משהב"ט 059.140- לטיפול בבקשות לעיון בחומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל

להוראת משהב"ט 059.02 - עיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור.