ארכיון צה''ל ומערכת הביטחון - ועדת אגרנט מוצגים)
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון

ועדת אגרנט מוצגיםארכיון צה"ל מעמיד לעיון הציבור את ועדת אגרנט - תיקי מוצגים:

לקחי חש''ן (חיל שריון)
מלחמת יום הכיפורים
לקחי חש''ן (חיל שריון) מלחמת יום הכיפורים
פקודות מטכ''ל (מטה כללי)
בנושאי משטר ומשמעת (פרק 33)
פקודות מטכ''ל (מטה כללי) בנושאי משטר ומשמעת (פרק 33)

מרדכי גזית תיעוד בנושא
פעולות גופים בארצות הברית
מרדכי גזית תיעוד בנושא פעולות גופים בארצות הברית
תיק הרמטכ''ל (ראש המטה הכללי)
תיק הרמטכ''ל (ראש המטה הכללי)

תיק היועץ המשפטי לממשלה
תיק היועץ המשפטי לממשלה

תיק ראש הממשלה
תיק ראש הממשלה

דוחות הועדה
דוחות הועדה

תיק האלוף אריאל שרון
תיק האלוף אריאל שרון

תיק האלוף צבי זמיר
תיק האלוף צבי זמיר

תיק האלוף יצחק חופי
תיק האלוף יצחק חופי

תיק האלוף ישראל טל
תיק האלוף ישראל טל

תיק תת אלוף יעקב שטרן
תיק תת אלוף יעקב שטרן

תיק הרמטכ''ל רב אלוף דוד אלעזר
תיק הרמטכ''ל רב אלוף דוד אלעזר


עיצוב חזותי ותוכני
בן הארץ
אמציה והערבים
הקרב האחרון


לראש העמוד


כל הזכויות שמורות © 1998. מדינת ישראל,משרד הבטחון.(השימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ).
Copyright © 1998. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights reserved
(Use is subject to Terms of use)