אסון המסוקים
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון

אסון המסוקיםבליל ה- 4.2.1997 אירעה תאונה אווירית, כאשר שני מסוקי יסעור של חיל האוויר התנגשו זה בזה מעל עמק החולה בעת שהובילו לוחמים למוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. אחד המסוקים התרסק בחצר במושב שאר-ישוב, והשני התרסק בשדה פתוח ליד קיבוץ דפנה.

יהי זכרם ברוך!

ארכיון צה"ל ומעהב"ט מעמיד לרשות הציבור את מסמכי ועדת החקירה לחקירת נסיבות תאונת היסעורים מיום 4.2.1997; ישיבת פורום מטכ"ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997; פקודת היום בחתימתו של רא"ל אמנון ליפקין שחק ראש המטה הכללי מיום 5.2.1997 וחוזר מיוחד מטעם ארגון עובדי משרד הביטחון מיום 5.2.1997.
מסמכי ועדת החקירה לחקירת נסיבות תאונת היסעורים מיום 4.2.1997 אסון היסעורים 4 בפברואר 1997
אסון היסעורים 4 בפברואר 1997

ישיבת פורום מטכ''ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997
ישיבת פורום מטכ''ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997 ישיבת פורום מטכ''ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997 ישיבת פורום מטכ''ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997
עמוד 1
עמוד 2
עמוד 3

ישיבת פורום מטכ''ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997 ישיבת פורום מטכ''ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997
עמוד 4
עמוד 5פקודת היום בחתימתו של רא"ל אמנון ליפקין שחק ראש המטה הכללי מיום 5.2.1997
וחוזר מיוחד מטעם ארגון עובדי משרד הביטחון מיום 5.2.1997

פקודת היום חוזר מיוחד
פקודת יום
חוזר מיוחדאסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997 אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997
אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997
קצינים בכירים וראשי משהב"ט ליד שברי המסוק.
צלם: בן פרג', אוסף "במחנה", ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997
חיילים ליד שברי המסוק.
צלם: בן פרג', אוסף "במחנה", ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997 אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997
אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997
שברי המסוק.
צלם: בן פרג', אוסף "במחנה", ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
אסון המסוקים בשאר -ישוב, 1997
שברי המסוק.
צלם: בן פרג', אוסף "במחנה", ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

עיצוב חזותי ותוכני
בן הארץ
אמציה והערבים
הקרב האחרון


לראש העמוד


כל הזכויות שמורות © 1998. מדינת ישראל,משרד הבטחון.(השימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ).
Copyright © 1998. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights reserved
(Use is subject to Terms of use)