DCSIMG
ברוכים הבאים לארכיון צה"ל וההגנה
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
    You Tube לאוסף הסרטים של הארכיון ב
תערוכת ירושלים הנצורה במלחמת העצמאות
דצמבר 1947 עד יוני 1948
פקודת יום ממטה חיל "נחשון".1
פקודת יום לכל יחידות חיל "נחשון" שהוצאה תוך כדי מהלך המבצע. (אפריל 1948).

בחודש מארס 1948 נחסמה הדרך מהשפלה לירושלים, ונותק הקשר של ירושלים עם היישוב היהודי. במאמץ לחדש הקשר עם הישוב היהודי בשפלת החוף נערכו מספר מבצעים. הראשון שבהם היה מבצע "נחשון".
...לתאור מלא
לקראת העברת שיירה לירושלים.2
מברק מאת מפקד מבצע "נחשון" שמעון אבידן לקראת העברת שיירה מחולדה לירושלים. (5.4.1948).
...לתאור מלא
התקפות על צפון ירושלים.3
התקפות האויב על צפון ירושלים (21.5.1948)
רישום שיחה טלפונית מעציוני חשמונאי אל ידין (יגאל ידין). ברישום מתוארת התקפת אויב בצפון ירושלים על הר הצופים, בית החולים "הדסה" והרובע היהודי בעיר העתיקה. חתימתו של ידין המופיעה על המסמך מעידה, שאכן קרא את ההודעה.
יגאל ידין - ראש אגף המבצעים. עציוני חשמונאי - קצין המודיעין של חטיבת מחוז ירושלים.
...לתאור מלא
הפגזת ירושלים.4
הפגזת ירושלים מכיוון חומות העיר העתיקה (יוני 1948).
ירושלים מופגזת .5
ירושלים מופגזת ביום ובלילה (5.6.1948)
רישום שיחה טלפונית מירושלים מעציוני חשמונאי אל קונסול. האויב ממשיך להפגיז חלקים שונים של העיר ביום ובלילה.
קונסול - כנוי כללי לנציג ירושלים הנצורה, באגף המבצעים במטה הכללי. עציוני חשמונאי - קצין המודיעין של חטיבת מחוז ירושלים.
...לתאור מלא

<<< | 1 | 2 | 3 | >>>