DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
<< לאינדקס התערוכה לדף פתיחה >> מהלך המלחמה - החזית הירדנית

היוזמה לפעולות מלחמתיות בחזית הירדנית הגיעה מצד הצבא הירדני, שלצורך מערכה זו היה תחת פיקוד הגנרל המצרי עבדול מונעים ריאד. מטוסים ירדניים תקפו ב- 5 ביוני מטרות בשטח ישראל וכוחות צבא עבר הירדן השתלטו על ארמון הנציב, מבנה ששכן בו מטה האו"ם. פעולות מלחמתיות אלה הכשירו את הקרקע לכוחותינו לתקוף ולהרחיב את שטח הלחימה.
בהתקפה מוחצת של חיל האוויר הישראלי הושמדו מטוסי חיל האוויר הירדני ובתוך יומיים השתלטו כוחות צה"ל על רוב שטחי הגדה המערבית וכתרו את העיר העתיקה בירושלים. למחרת ב- 7 ביוני נכנסו כוחות צה"ל לעיר העתיקה והגיעו אל הכותל המערבי.

בלחימה בחזית הירדנית פעלו בגזרה המרכזית: חטיבה 4 (מח"ט: אל"מ משה יטבת ולאחר פציעתו אל"מ יוסף הרפז), חטיבה 5 (מח"ט: אל"מ זאב שחם), חטיבה 16 (אל"מ אליעזר אמיתי),וחטיבה 10 (אל"מ אורי בן ארי). כן פעלה חטיבת הצנחנים 55 (מח"ט: אל"מ מרדכי גור). הכוחות הללו היו בפיקודו של אלוף פיקוד המרכז האלוף עוזי נרקיס.

בצפון הגדה פעלו תחת פיקוד אלוף פיקוד הצפון האלוף דוד אלעזר: אוגדה 36 (מפקד: האלוף אלעד פלד) ותחת פיקודה בלחימה בצפון השומרון חטיבה 9 (מח"ט: אל"מ אהרון אבנון), חטיבה 37 (מח"ט: אל"מ אורי רום, וחטיבה 45 (מח"ט: סא"ל: משה בר כוכבא - בריל), וכוחות נוספים. הכוחות ניהלו קרבות שריון מול השריון הירדני בעמק דותן. כן נכבשו הערים שכם וג'נין.
ב- 9 ביוני הושלם כיבוש הגדה המערבית.
   הוראה - ''יש לכבוש את העיר העתיקה'' הוראה - ''יש לכבוש את העיר העתיקה''


קריאת קרב - דף קרבי - פיקוד המרכז - בצילו של הכותל המערבי שרנו הבוקר את ''התקווה''
			לחץ להגדלה קריאת קרב - דף קרבי - פיקוד המרכז - בצילו של הכותל המערבי שרנו הבוקר את ''התקווה'' (לחץ להגדלה)

נושא תאריך הפעלה
01 במפקדת פיקוד צפון מקבלים דיווח ממפקד חטיבה 45 סא"ל משה בר-כוכבא (בריל) ומעביר לו הנחיות לכיתור ג'נין
02 אזהרה בקשר שכוח נוסף שלנו עולה לאזור שכם מכיוון ירושלים  
03 דף קרבי מאת מפקד מחוז ירושלים 5.6.1967 דף קרבי מאת מפקד מחוז ירושלים 	- לחץ להגדלה
04 מבצע ''מוצרט'' - תכנון מחטפים בפיקוד מרכז 5.6.1967 מבצע ''מוצרט'' - תכנון מחטפים בפיקוד מרכז	- לחץ להגדלה
05 מבצע ''נחשונים'' - פקודת מבצע מס' 2 - תיקון - הכוונה - כיבוש הגדה המערבית 6.6.1967 מבצע ''נחשונים'' - פקודת מבצע מס' 2 - תיקון -  הכוונה - כיבוש הגדה המערבית 	- לחץ להגדלה
06 הוראה - ''יש לכבוש את העיר העתיקה'' 7.6.1967 הוראה - ''יש לכבוש את העיר העתיקה''	- לחץ להגדלה
07 יומן מבצעים/אירועים - ''הר הבית בידינו'' 7.6.1967 יומן מבצעים/אירועים - ''הר הבית בידינו''	- לחץ להגדלה
08 יומן מבצעים/אירועים - ''חטיבה 55 ליד הכתל המערבי!'' 7.6.1967 יומן מבצעים/אירועים - ''חטיבה 55 ליד הכתל המערבי!''	- לחץ להגדלה
09 קריאת קרב - דף קרבי - פיקוד המרכז - בצילו של הכותל המערבי שרנו הבוקר את ''התקווה'' 8.6.1967 קריאת קרב - דף קרבי - פיקוד המרכז - בצילו של הכותל המערבי שרנו הבוקר את ''התקווה''	- לחץ להגדלה
10 קריאת קרב - דף קרבי - פיקוד המרכז - ''הגדה המערבית כולה בידינו'' 9.6.1967 קריאת קרב - דף קרבי - פיקוד המרכז - ''הגדה המערבית כולה בידינו''	- לחץ להגדלה
11 פגיעה ברכב אויב בגזרת ירושלים פגיעה ברכב אויב בגזרת ירושלים	- לחץ להגדלה
12 הלחימה בירושלים הלחימה בירושלים	- לחץ להגדלה
13 בדרך ללטרון בדרך ללטרון	- לחץ להגדלה
14 הקרב על בית הספר לשוטרים בשכונת שיח ג'ראח הקרב על בית הספר לשוטרים בשכונת שיח ג'ראח	- לחץ להגדלה
15 פינוי פצוע לאחר הקרב על בית הספר לשוטרים בשכונת שיח ג'ראח פינוי פצוע לאחר הקרב על בית הספר לשוטרים בשכונת שיח ג'ראח	- לחץ להגדלה
16 כיבוש בית הספר לשוטרים בשכונת שיח ג'ראח כיבוש בית הספר לשוטרים בשכונת שיח ג'ראח	- לחץ להגדלה
17 כוח טנקים לקראת ההתקפה על ג'נין כוח טנקים לקראת ההתקפה על ג'נין	- לחץ להגדלה
18 הערכות לקראת ההתקפה על ג'נין הערכות לקראת ההתקפה על ג'נין	- לחץ להגדלה
19 ברחובות ירושלים המזרחית ברחובות ירושלים המזרחית	- לחץ להגדלה
20 הקרב על אוגוסטה ויקטוריה בירושלים הקרב על אוגוסטה ויקטוריה בירושלים	- לחץ להגדלה
21 חיילים נחים למרגלות הכותל המערבי לאחר הקרב חיילים נחים למרגלות הכותל המערבי לאחר הקרב	- לחץ להגדלה
22 כיבוש מוזיאון רוקפלר בירושלים המזרחית כיבוש מוזיאון רוקפלר בירושלים המזרחית	- לחץ להגדלה
23 הכותל המערבי הכותל המערבי	- לחץ להגדלה
24 במבואות רמאללה במבואות רמאללה	- לחץ להגדלה
25 כיבוש משטרת לטרון כיבוש משטרת לטרון	- לחץ להגדלה
26 בלב הגדה המערבית בלב הגדה המערבית	- לחץ להגדלה
27 ''התקוה'' בכותל המערבי ''התקוה'' בכותל המערבי 	- לחץ להגדלה
28 לעבר שער האריות בעיר העתיקה לעבר שער האריות בעיר העתיקה	- לחץ להגדלה


<< לדף הבא - החזית הסורית  לאינדקס התערוכה >> 
עיצוב חזותי ותוכני
בן הארץ
אמציה והערבים
הקרב האחרון