DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
<< לאינדקס התערוכה לדף פתיחה >> מהלך המלחמה - החזית הסורית

מראשית ימי הקרבות בחזיתות המצרית והירדנית היו חילופי אש בגבול הסורי, שגלשו לנסיון התקפה כושל מצידם ולהמטרת אש ארטילרית על ישובי הצפון. למרות ההתגרות הסורית התנגד שר הביטחון משה דיין לפתוח חזית לחימה נוספת. הוא היה מוכן לאשר רק תוכנית מינימום לכיבוש תל עזזיאת. הצעות אלוף פיקוד הצפון האלוף דוד אלעזר לתקוף את הסורים נדחו על ידי שר הביטחון. בישיבת הממשלה שנערכה ב- 8 ביוני בערב עדיין התנגד שר הביטחון לפעולה רבת הקף נגד הסורים, גם מחשש להתערבות הרוסים.

הלחימה בחזית הסורית החלה רק ב- 9 ביוני, לאחר ששר הביטחון הסיר את התנגדותו כשהתברר שהמצרים הסכימו להפסקת אש.
בקרבות הוכנסו תחת פיקוד אלוף פיקוד הצפון תחילה חטיבה מרחבית 2 (מח"ט: אל"מ יהודה גביש), חטיבה מרחבית 3 (מח"ט: סא"ל עמנואל שקד) לכיבוש אזור גונן והמוצבים הקרובים לגבול, ולכיבוש רמת הגולן הוכנסו חטיבה 8 (מח"ט: אל"מ אברהם מנדלר), חטיבה 1 גולני (מח"ט: אל"מ יונה אפרת), ואחריהן חטיבה 37 (מח"ט: אל"מ אורי רום) וחטיבה 45. במהלך ה- 9 וה- 10 ביוני נכבשו המוצבים הסורים ושטחי רמת הגולן עד קוניטרה.
   יומן מבצעים/ארועים - ''קוניטרה בידינו'' - לחץ להגדלה יומן מבצעים/ארועים - ''קוניטרה בידינו'' - לחץ להגדלה


עלי צפון-''הרמה הסורית בידינו!'' - לחץ להגדלה

נושא תאריך הפעלה
01 תנועה על ציר הנפט ברמת הגולן וכיבוש הכפר זעורה
02 מבצע ''מקבת'' - צפון - פקודה מס' 1 הכוונה: כיבוש הבניאס 7.6.1967 מבצע ''מקבת'' - צפון - פקודה מס' 1 הכוונה: כיבוש הבניאס	- לחץ להגדלה
03 יומן מבצעים/ארועים - ''תל פחר בידינו'' 9.6.1967 יומן מבצעים/ארועים - ''תל פחר בידינו''	- לחץ להגדלה
04 יומן מבצעים/ארועים - ''קוניטרה בידינו'' 10.6.1967 יומן מבצעים/ארועים - ''קוניטרה בידינו''	- לחץ להגדלה
05 עלי צפון - ''הרמה הסורית בידינו!'' 10.6.1967 עלי צפון - ''הרמה הסורית בידינו!''	- לחץ להגדלה
06 הערכות לקראת הפריצה לרמה הסורית הערכות לקראת הפריצה לרמה הסורית	- לחץ להגדלה
07 קבוצת פקודות של חטיבת גולני קבוצת פקודות של חטיבת גולני	- לחץ להגדלה
08 הפריצה לרמה הסורית הפריצה לרמה הסורית	- לחץ להגדלה
09 בקרב על הרמה הסורית בקרב על הרמה הסורית	- לחץ להגדלה
10 הפצצת חיל האוויר על הרמה הסורית הפצצת חיל האוויר על הרמה הסורית	- לחץ להגדלה
11 הסתערות אל תוך הרמה הסורית הסתערות אל תוך הרמה הסורית	- לחץ להגדלה
12 ארטילריה אל עבר הרמה הסורית ארטילריה אל עבר הרמה הסורית	- לחץ להגדלה


<< לדף הבא - סיום המלחמה  לאינדקס התערוכה >> 
עיצוב חזותי ותוכני
בן הארץ
אמציה והערבים
הקרב האחרון