DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון

פרוייקט ההעפלה ע"ש שאול אביגור

"פרוייקט ההעפלה ע"ש שאול אביגור" הוקם באוניברסיטת תל-אביב בשנת 1982, לצורך ניהול וקידום מחקר אקדמי בנושא ההעפלה על היבטיו השונים. הפרוייקט נקרא על שמו של שאול אביגור (מאירוב) (1978-1899), שעמד בראש המוסד לעלייה ב והיה הדמות המרכזית מטעם "ההגנה" במפעל ההעפלה בשנות הארבעים.

במסגרת הפרוייקט הוקם ארכיון בו רוכזו העתקים מצולמים ומיקרופילמים של אלפי מסמכים ותעודות הנוגעים להעפלה, אשר שמורים בעשרות ארכיונים בארץ ובעולם. כמו כן רוכז אוסף גדול של עדויות שניגבו משליחי "ההגנה", עולים ופעילים מקומיים, חלקן שמורות בקלטות קול. בנוסף לכך הוכנו ופורסמו מחקרים ומאמרים אקדמיים רבים בנושא.

אביגור מאירוב שאול

פעילות הפרוייקט הסתיימה בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים, ובשנת 2000 הועבר ארכיון הפרוייקט בשלמותו לארכיון לתולדות "ההגנה". לבד מהתיעוד המצולם והמודפס, הוא כולל גם מספר גדול של קלטות קול וכן גלילי מיקרופילם.

בפרוייקט קרוב ל-40,000 רשומות הניתנות לאיחזור באתר זה.

אניית המעפילים מכס נורדאו