DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
    You Tube לאוסף הסרטים של הארכיון ב
..חזרה
מבצע-קדש
ארכיון צה''ל מקור
0001343/0002/ מספר תצלום
10/30/1956 תאריך תצלום
אוסף במחנה 1 אוסף
מיתלה מקום תצלום
שרון אריאל אישים
צנחנים יחידות
מבצע-קדש נושאים
מיתלה מקומות
אברהם ורד שם צלם
משרד הביטחון זכויות יוצרים
תאור מלא:
צנחנים יושבים עם מפה אותה מחזיק סא"ל אריאל שרון