DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
    You Tube לאוסף הסרטים של הארכיון ב
..חזרה
מבצע-קדש
ארכיון צה''ל מקור
0001343/0237/ מספר תצלום
10/30/1956 תאריך תצלום
אוסף במחנה 1 אוסף
מיתלה מקום תצלום
שרון אריאל אישים
יחידות
מבצע-קדש נושאים
מיתלה מקומות
ארבהם ורד שם צלם
משרד הביטחון זכויות יוצרים
תאור מלא:
אריק שרון שותה ממסטינג בעת המתנה להוראות