DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון
    You Tube לאוסף הסרטים של הארכיון ב
..חזרה
מלחמת-יום-הכיפורים
ארכיון צה''ל מקור
0008320/3703/ מספר תצלום
10/00/1973 תאריך תצלום
אוסף במחנה 1 אוסף
סיני מקום תצלום
שרון אריאל , דיין משה אישים
יחידות
מלחמת-יום-הכיפורים נושאים
סיני מקומות
אברהם ורד שם צלם
משרד הביטחון זכויות יוצרים
תאור מלא:
אריאל שרון בצד המערבי של התעלה מקבל את פניו של משה דיין