ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

פרסומים

חוק הארכיונים מחייב להפקיד בארכיון שני עותקים מכל "חומר בדפוס או בשכפול שהוצא לאור על ידי המוסד". הנחייה זאת מובאת גם בפקודת מטכ"ל מס' 30.0601, לפיה חייבת היחידה היוצרת להעביר לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון שני עותקים מכל פרסום.

במהלך השנים הצטברו בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון עשרות אלפי פרסומים, ביניהם פרסומי הדרכה בהוצאת מחלקת הדרכה, הוראות קבע ופקודות קבע, פרסומי הסברה, פרסומי קצין חינוך ראשי, וכן דברי דפוס קטנים, כגון עלוני יחידות, וביטאונים.

לא אחת שימש האוסף למחקרים היסטוריים, גם כאלה הקשורים בתרבות הישראלית, בתרבות הצבאית, וכחומר ויזואלי בתערוכות וספרים.

החיפוש באוסף הפרסומים מתבצע בקטלוג התיקים.

ניתן לרכוש עותקים סרוקים לפי התעריף המקובל בארכיון.

zarkor.jpgdictionary.jpg