הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

כרזות וכרוזים

התיעוד בארכיון לתולדות 'ההגנה' מסודר לפי סוגים הן מסיבות תוכניות והן לצורכי שמירה נאותה, בהתאם למקובל בתחום הארכיונאות. סוג תיעוד 'כרזות וכרוזים' כולל כ-1,000 פריטים.

באוסף הארכיון שמורים מאות כרזות וכרוזים מטעם 'ההגנה', שבהם ביקש הארגון לעדכן את הציבור היהודי ביישוב על פעולות הארגון ועמדותיו לנוכח התרחשויות בהקשרים הצבאי והביטחוני. הכרזות והכרוזים היו אמצעים זולים, קלים להפצה ורבי השפעה, ובאמצעותם ניתן היה לתרום לעיצוב דעת הקהל ביישוב ולהניע את הציבור לפעולה, למשל להשתתפות בהפגנות ולסיוע בהורדת מעפילים אל החוף והסתרתם, או לתרומה למגביות לצורכי ביטחון.

חלק מן הכרזות והכרוזים פורסמו בשיתוף עם גופים אחרים ביישוב, כדוגמת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, הוועד הלאומי לכנסת ישראל, ועדת הביטחון היישובית, כופר היישוב ומגבית התגייסות והצלה.

האוסף כולל גם כרזות וכרוזים של גופים אחרים ביישוב, בהם מאות כרוזים של ארגוני המחתרת אצ"ל ולח"י, עשרות כרוזים של המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה (פאלעסטינישע קאמוניסטישע פארטיי – פק"פ), וכן כרזות וכרוזים של עיריות, ואף של רשויות ממשלתיות.

1 [לדף כרזות וכרוזים].jpg2 [לדף כרזות וכרוזים].jpg

כרזת קיר מטעם הוועד הארצי למען החייל היהודי לרגל 'יום החייל היהודי' בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, שחל בפס"ח תש"ב, 6 באפריל 1942.​

כרוז של מטה 'ההגנה' מיום ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, יום הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, ובו הנחיות לציבור האזרחי לקראת אפשרות של פלישת צבאות מדינות ערב לארץ.​