הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

תצלומים

התיעוד בארכיון לתולדות 'ההגנה' מסודר לפי סוגים הן מסיבות תוכניות והן לצורכי שמירה נאותה, בהתאם למקובל בתחום הארכיונאות. סוג תיעוד 'תצלומים' כולל כ-23,600 תצלומים המתעדים את 'ההגנה', חבריה ופעילותה, וכן התרחשויות, אנשים, אתרים ונופים בארץ ישראל וביישוב היהודי בארץ במחצית הראשונה של המאה העשרים ואף בחוץ-לארץ. רוב התצלומים באוסף צולמו בידי צלמים חובבים מחברי 'ההגנה' ומיעוטם בידי חברי הארגון שהוכשרו בצילום או בידי צלמים מקצועיים.

רבים מן התצלומים מתעדים יישובים כפריים וערים; ייצור ורכישת נשק; נוטרים ופעילותם; את שיתוף הפעולה בין היישוב לצבא הבריטי בשתי מלחמות העולם; סיירות ומודיעין; העפלה; ואת פעילות 'ההגנה' בחוץ-לארץ.

בין הפריטים המעניינים הנכללים באוסף ניתן למצוא תצלומים של הגדודים העבריים בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה ולאחריה; חיי יומיום בסניפי 'ההגנה' בשנות העשרים; מאורעות תר"ף, תרפ"א, תרפ"ט ותרצ"ו-תרצ"ט; חברת 'אווירון'; עליות לקרקע של יישובי חומה ומגדל בשנות המרד הערבי ובשנות הארבעים; אימונים ומסעות בפלמ"ח; החי"ל (חטיבה יהודית לוחמת ['הבריגדה']) וצנחני היישוב במלחמת העולם השנייה; אניות וספינות מעפילים; מחנות המעצר בקפריסין; ומלחמת העצמאות. האוסף כולל גם תצלומי אוויר שחלקם צולמו בידי עובדי מחלקת המפות של לשכת התכנון, חלקם בידי מחלקת הטיס של הפלמ"ח ואחדים מהם הושגו ממקורות בריטיים.