הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

קול ישראל

{{item.MODExhImgDesc}}

{{shortText(item.MODExhImgDesc)}}

​בתערוכה זו יוצגו מספר פריטים מאוסף הארכיון לתולדות "ההגנה" וממקורות נוספים המתייחסים לעבודת התחנה המחתרתית "קול ישראל" בשנים 1940-1948. החלק הראשון של התערוכה המובא כאן עוסק בעיקר בשלושת חודשי השידור הראשונים של קיומה בשנת 1940. נכללו בתצוגה תמלילי שידורי

סרטונים