הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

פלגות הלילה המיוחדות

פְּלַגוֹת הלילה המיוחדות' הוקמו בארץ-ישראל בקיץ 1938 ביזמת אורד צ'רלס וינגייט, שגם שימש מפקדן הראשון. הן פעלו במסגרת הצבא הבריטי במשימת אבטחת קו צינור הנפט כרכוך-חיפה של חברת הנפט העירקית, לאורך התוואי שלו בעמק בית שאן, בגליל התחתון ובעמק יזרעאל. שירתו בהן עשרות רבות של נוטרים עברים שברובם נמנו עם פלוגות השדה של 'ההגנה', לצד חיילים בריטים. ליֶדע ולניסיון שצברו הייתה השפעה מעצבת על התנועה בלילה ועל לוחמת הלילה ב'הגנה'.

'פְּלַגוֹת הלילה המיוחדות', או בשמן המקורי Special Night Squads (SNS), הוקמו בארץ בקיץ 1938. השימוש בשם המקראי 'פְּלַגה' ('פְּלַגוֹת ראובן' בשירת דבורה: שופטים ה, פסוקים טו, טז) כתרגום ל-Squad נבע מגודלו הבלתי קבוע של כוח זה, שהיה קטן מפלוגה אך גדול מכיתה וקרוב יותר למחלקה.

יוזם הפּלגות ומפקדן הראשון היה אורד צ'ארלס וינגייט (1944-1903), ששימש באותה עת קצין מודיעין בדרגת קפטן (סרן) במִפקדת הצבא הבריטי בפלשתינה ועבר-הירדן, שהייתה ממוקמת בירושלים. לווינגייט הייתה זיקה עמוקה לתנ"ך ולארץ הקודש, שראשיתה בחינוכו בבית הוריו, נוצרים אדוקים חברי הכת האוונגליסטית 'אחוות פלימות' (Plymuth Brethren), זיקה שעמדה בבסיס אהדתו העַזה לציונות.

אילוסטרציה 1.png 
אורד צ'רלס וינגייט

וינגייט הצליח לשכנע גורמים בצבא הבריטי להקים את הפּלגות לצורך אבטחת קו צינור הנפט כרכוך-חיפה של חברת הנפט העירקית לאורך התוואי שלו בעמק בית שאן, בגליל התחתון ובעמק יזרעאל, ואף לשלב בהן נוטרים עברים. הצינור חוּבּל כמעט מדי לילה בידי 'חבורות חמושות' ערביות פלסטיניות (בערבית: פַצַאאִל מֻסַלַחַה – הכינוי ששימש לציונן בקרב ערביי הארץ; ביישוב היהודי הן כונו 'כנופיות'), כחלק מפעולות 'המרד הערבי' או 'מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט' (1939-1936). וינגייט השיג גם את הסכמתן של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית ושל 'ההגנה' להקצות לפּלגות קבוצה נבחרת של חברי הארגון.

בשלוש הפּלגות שהוקמו בהדרגה ביוני-אוגוסט 1938 שירתו כ-150-135 איש, מהם כ-50 אנשי צבא בריטים והיתר נוטרים עברים שרובם נמנו עם 'פלוגות השדה' (פו"ש) של 'ההגנה'. בראש כל פְּלַגה עמד קצין בריטי בדרגת לויטננט (סֶגן) או לויטננט שני (סגן משנה) ומתחתיו מש"ק (מפקד שאינו קצין, באנגלית: Non Commissioned Officer) בריטי שפיקד על יחידת חיילים, ומש"ק עברי שפיקד על יחידת נוטרים. הפּלגות התמקמו בקיבוצים ששכנו באזורי פעילותן, ביניהם עין חרוד (שם הייתה גם מפקדתו של וינגייט), אפיקים ותל עמל.

אילוסטרציה 2.png 
חלק מאנשי פלגות הלילה המיוחדות בבסיסן בעין חרוד

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

וינגייט לתערוכה.jpg

קישורים

ללובי התערוכות