הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

דף רביעי

הפעולה הרגלית הצליחה רק בחלקה. המשלט לא נכבש ורק חלק מן הבניינים שנועדו לפיצוץ חובלו ונהרסו. בדו"ח המבצע נמתחה ביקורת על תפקוד שלוש המחלקות הרגליות, אך צוין בו כי 'המגמה בכללה הושגה תודות למרגמות "דוד" שיעילותן [הושגה] ע"י כוח ההרס של פגזיהן והאפקט המורלי שלהן'. 'האפקט המורלי' היה תוצאה של הרעש הרב שנוצר בעת ירי הפגזים, השריקה שהשמיעו בשעת מעופם וכמובן קול התפוצצותם, שהטילו אימה על הלוחמים ועל התושבים הערבים באבו כביר ובסביבתה (ובכל מקום שבו הופעלה המרגמה בהמשך המלחמה). רק שניים מ-28 הפגזים שנורו לא התפוצצו, ופגז נוסף התפוצץ כנראה באיחור. לעומת זאת ביקר דו"ח המבצע את משך הזמן הארוך שנדרש להכנת המרגמות לירי, דבר שגרם ל'רווחי זמן גדולים מדי בין פגז לפגז', וקבע כי 'הסיבה לכך – השימוש בפתילים לשם הפעלת החומר הבליסטי במקום מנגנון הדלקה [מַרְעוֹם] שלא היה סיפק להתקין' בפגזים.

אילוסטרציה 8.jpg 

מתוך דף ידיעות פנימי שהופץ בין חברי 'ההגנה' ב'חֶבל 1' בחזית דרום תל אביב ובו דיווח על מבצע 'מרכז' ועל 'הנשק הכבד' ש'הומצא ע"י הח' [החבר] דוד'

אילוסטרציה 9.jpg

ידיעה שהועברה למחלקה הערבית של הש"י (שירות הידיעות של 'ההגנה') ובה תמצית מתוך כתבה שפורסמה בעיתון 'אל-דִפַאע' היפואי ב-15 במרס הנוגעת להפגזת מרגמות ה'דוד' במבצע 'מרכז'

אילוסטרציה 10.jpg 

דיווח של מודיע של הש"י על דברים ששמע ממפקד מחוז יפו במשטרת המנדט בנוגע ל'נשק החדש' ששימש במבצע 'מרכז'