הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

דף שישי

דוד ליבוביץ שירת במלחמת העצמאות ב'הגנה' ובצה"ל בתפקידים טכניים במטה חטיבת קרייתי. לאחר המלחמה השתחרר מן הצבא ועבד כמנהל מוסך במחלקה למכונות חקלאיות במשביר המרכזי בתל אביב, שם הביא לידי ביטוי את כשרון ההמצאה שלו בתחום המיכון והציוד החקלאי.

תרומת הדוידקה למאמץ המלחמתי תוארה בספרות העיונית על מלחמת העצמאות, ברשימות עיתונאיות שהופיעו מפעם לפעם בשנים שלאחר המלחמה, בעיקר בסמוך ליום העצמאות, ואף הונצחה באנדרטאות בירושלים ובצפת, בהן הוצב דגם של המרגמה; דוידקה הוצבה גם בחצר בית שטורמן בקיבוץ תל יוסף. מרגמות דוידקה נוספות מוצגות במוזיאון 'ההגנה' ובמוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל, שניהם בתל אביב.

גם דוד ליבוביץ לא נשכח מלב לאחר מלחמת העצמאות. מלבד אזכורו כממציא הדוידקה בספרי העיון על המלחמה וברשימות עיתונאיות על המרגמה או עליו, תרומתו זו נלמדה גם בבתי ספר בשנותיה הראשונות של המדינה, כפי שמעידים מכתבים שקיבל. כך, לציון יום העצמאות השמיני בתשט"ו (1956) קיבל ליבוביץ מכתב וציורים מתלמידי כיתה א3 בבית הספר 'הר נבו' בתל אביב. במכתב כתבו התלמידים כי 'המורָה שלנו סִפּרה לנו שהדוידקה שלך הצילה אותנו מסכנת המָוֶת בזמן מלחמת השחרור. אנו צעירים מן המדינה רק בשנה אחת ולא זוכרים את מלחמת השחרור אבל אנו לא נשכח אותך לעולם'.

אילוסטרציה 14.jpg
מכתבם של תלמידי כיתה א3 בבית ספר 'הר נבו' בתל אביב לדוד ליבוביץ (1956)

אילוסטרציה 15.jpg
ציורה של אלנה מכיתה א3 בבית ספר 'הר נבו' בתל אביב לדוד ליבוביץ (1956)

לציון יום העצמאות ה-11 בתשי"ט (1959) נשלחו לליבוביץ מכתבי הוקרה גם מתלמידי כיתה א2 בבית ספר 'הבונים' בתל אביב (כיום בית ספר 'בלוך'). הנוסח היה קבוע, וכל תלמיד כתב מכתב נפרד בכתב ידו: 'שלום רב לך דָוִד היקר! בכתתנו למדנו עליך ועל התותח שלך. אנחנו חושבים שאתה גִבּוֹר. אנחנו אוהבים אותך מאוד ומברכים אותך שתהיה בריא'. מורתם, הגברת פ' בילופולסקי, הוסיפה מכתב משלה, שבו התנצלה 'על הטרדה הרבה, שאנו גורמים לך במכתבינו התמימים, אך האמֵן שהם נובעים מתוך לִבּוֹת רוגשים והומים לך הערצה וכבוד. הילדים היו משולהבים ביותר לשמע הספור עליך ועל פָעָלְךָ בצבאנו המהולל. אם לא קשה עליך ביותר, הואל נא בטובך ורשום לילדים כמה מִלוֹת תשובה'. במכתב התשובה ששלח ליבוביץ למורה הודה לה ולתלמידיה על המחווה וצירף 'תצלום האנדרטה שהוקמה בצפת לזכר הכלי, שעלה בידי ליצור במלחמת השחרור'.

אילוסטרציה 16.jpg 
מכתבה של רותי מכיתה א3 בבית ספר 'הבונים' בתל אביב לדוד ליבוביץ (1959)

אילוסטרציה 17.jpg
המשך המכתב

אילוסטרציה 18.jpg 
מכתבה של מורת כיתה א3  בבית ספר 'הבונים' בתל אביב ה' בילופולסקי לדוד ליבוביץ (1959)