הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

דף אחרון

ב-12 ביולי 1962, בעקבות פגישה עם ליבוביץ, כתבה לו רחל ינאית בן-צבי, אשת הנשיא השני של מדינת ישראל יצחק בן-צבי, שבין שאר פעליה נמנתה עם מייסדי ופּעילי ארגוני ההגנה העצמית ביישוב העברי החדש בארץ טרם הקמת המדינה, 'בר-גיורא', 'השומר' ו'ההגנה'. בפתח מכתבה ציינה רעיית הנשיא כי 'היתה זו חוויה בשבילי לפגוש את האיש שנתן לנו את "הדוידקה". ראיתי שאתה גאה על שאר הדברים שהמצאת לא פחות מאשר על "הדוידקה", אך לנו, לירושלמים, עמדה הדוידקה בהיותנו במצור, ולא נשכח אותך'. אחר כך נפנתה לשאול אותו שאלות על עמידת מקווה ישראל ב'מאורעות 1938-1936' ובמלחמת העצמאות. בנה הבכור, עמרם, למד בבית הספר החקלאי שם בסוף שנות השלושים. הבן השני, עֵלי, למד בבית הספר החקלאי 'כדורי' בגליל. הוא נפל בקרב במלחמת העצמאות, סמוך לקיבוצו בית קשת.

אילוסטרציה 19.jpg 
מכתבה של רחל ינאית בן-צבי לדוד ליבוביץ (1962)

אילוסטרציה 20.jpg 
המשך המכתב

דוד ליבוביץ נפטר בשנת 1969, בגיל 65.

הערה: כל התעודות הארכיוניות ששימשו לכתיבת רשימה זו ואלה מהן המוצגות למעלה, בהן מפת תל אביב – יפו, שמורות בארכיון לתולדות 'ההגנה' בתל אביב. התצלומים המוצגים כאן שמורים חלקם בארכיון לתולדות 'ההגנה' וחלקם בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון בתל השומר. המובאות מן התעודות נמסרו כלשונן במקור, למעט הוספת אִמוֹת קריאה ולעתים ניקוד לשם הקלת הקריאה. הוספות על הכתוב במובאות והנהרות שלו ניתנו בסוגריים מרובעים [ ].

כתב, אצר וערך: שמרי סלומון, הארכיון לתולדות 'ההגנה'