הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

כתב העת ההגנה: מחברות מחקר

כתב העת ההגנה: מחברות מחקר משמש במה לפרסום מחקרים מדעיים ותעודות מבוארות הנוגעים לתולדות 'ההגנה'. הוא מיועד להרחיב ולהעמיק את חקר 'ההגנה' בתחומים רבים שטרם נדונו במחקר הקיים, בעיקר על בסיס התיעוד העשיר השמור בארכיון לתולדות 'ההגנה' כמו גם תיעוד מארכיונים אחרים. הנושאים שנחקרו רק מעט או שלא נחקרו כלל, ושכתב העת מעוניין לפרסם מחקרים אודותם, כוללים בין היתר מוסדות וגופים כמפקדה הארצית של 'ההגנה', המטכ"ל ולשכותיו, המרחבים הפיקודיים, החילות הטריטוריאליים – חיל שדה (חי"ש) וחיל משמר (חי"ם) – הפלמ"ח, הנוטרות והגדנ"ע; תחומי פעילות ככלכלה וכספים, רכש וחימוש, שלישות וחיול, משטר ומשמעת, סודיות וחשאיות; מגדר; ונושאי חברה ותרבות.

אילוסטרציה לדף הבית-פרסומים-כתב העת ההגנה מחברות מחקר.JPGכתב העת יפרסם לא רק מחקרים חדשים בתחומים שטרם נחקרו או שמחקרם מצוי בתחילתו, אלא גם עבודות חדשות המרחיבות, מעמיקות, מעדכנות או מתקנות את המחקר הבסיסי הקיים, אם באמצעות מקורות חדשים שטרם שימשו ואם על ידי שימוש חדשני בתיעוד שכבר נוצל בעבר.

בנוסף למחקרים יופיעו בכתב העת גם תעודות שעדיין לא פורסמו ושיש בהן לתרום לחקר 'ההגנה' והכרתה. לכל תעודה יצורף מבוא שיציג אותה והיא תלוּוה בהערות מבארות.

בחוברת הראשונה של ההגנה: מחברות מחקר פורסם מאמר רחב יריעה המוקדש לפרויקט תיקי הכפרים בשנותיו הראשונות, 1945-1943. הפרויקט, שנועד להכין תיקים לצרכים מבצעיים על הכפרים הערביים בארץ-ישראל המנדטורית למקרה של פריצת 'מאורעות' חדשים מסוג המרד הערבי (1939-1936), תרם להתפתחות המודיעין הצבאי והסיירות ב'הגנה', והתנהל ברחבי הארץ תוך שיתוף פעולה בין לשכות התכנון וההדרכה במטכ"ל 'ההגנה', המרחבים הפיקודיים, החי"ש, הפלמ"ח והמשמרות הנעים (מ"נים) של משטרת היישובים העבריים (מי"ע). החוברת השנייה של כתב העת, שתפורסם בקרוב, תכלול את חלקו השני והאחרון של מאמר זה, שבו תוצג התפתחות הפרויקט מ-1945 עד מלחמת העצמאות. בחוברות הבאות יוצגו תעודות השופכות אור חדש על התפתחות 'ההגנה' במחצית הראשונה של שנות הארבעים, בהן כרטסת מנגנון הקבע של הארגון; והרצאה של ראש לשכת ההדרכה (לה"ד) במטכ"ל 'ההגנה', יוסף רוכל (אבידר), שאותה נשא בקורס למפקדי מחלקות (מ"מים) ב-1944 ובה הציג בהרחבה את המבנה הארגוני של 'ההגנה' באותו זמן.

חוקרים המעוניינים להציע לפרסום בכתב העת מאמרים ותעודות מוזמנים לפנות בדוא"ל לעורך, שמרי סלומון:

shimri_salomon@mod.gov.il