הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

על הארכיון

​​​​הארכיון לתולדות 'ההגנה'

הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

במשך השנים נוסף לארכיון חומר רב ומגוון, והוא כולל כיום בין היתר אוסף תעודות גדול של המפקדה הארצית (מ"א) של 'ההגנה' ושל מטכ"ל הארגון ולשכותיו; חלקים נרחבים מארכיון שירות הידיעות (ש"י), ובכללו אוסף תעודות גדול של הש"י הערבי (1942-1940) ושל ממשיכתו – המחלקה הערבית בש"י (1948-1942); אוסף תעודות מקיף של המוסד לעליה ב'; כ-150,000 תעודות של המחלקה לחקירות פליליות של משטרת המנדט ('הבולשת'); עשרות אלפי תעודות שצולמו בארכיונים בארץ ובחו"ל ושימשו לפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור; כ-4,000 עדויות של חברי 'ההגנה'; כ-23,600 תצלומים, כ-1,700 מפות ותרשימים וכ-1,000 כרזות וכרוזים.

הארכיון לתולדות 'ההגנה' שוכן מאז 1961 בבית אליהו גולומב בשדרות רוטשילד 23 בתל אביב. הבניין הוא גם מקום משכנו של מוזיאון 'ההגנה'.