הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1972-1954).

15 ביוני 1920

ועידת מפלגת 'אחדות העבודה', שהתכנסה בחוות כנרת, החליטה על מתן ייפוי כוח לוועד מיוחד שנבחר מבין אנשי ארגון 'השומר' 'לגשת [...] לארגון הסתדרות הגנה'. החלטה זו הייתה הבסיס להקמת 'ההגנה', כוח המגן העיקרי של היישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת המנדט (1948-1917), שעל בסיסו הוקם צבא הגנה לישראל בתש"ח. ההחלטה על הקמת 'ההגנה' מוצגת בהרחבה ובשילוב של תיעוד ויזואלי בתערוכה מיוחדת באתר זה.


אילוסטרציה 1 לדף החודש לפני.jpg
העמוד השני של החלטות ועידת 'אחדות העבודה' בכנרת, כנראה בכתב ידו של משה שרתוק (שרת), ובראשו הסעיף הנוגע ל'הגנה'

אילוסטרציה 2 לדף החודש לפני.jpg
חוות כנרת, מקום כינוסה של ועידת 'אחדות העבודה' ביוני 1920