ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

1947-1949

"מלחמת העצמאות"/"מלחמת הקוממיות"/"מלחמת השחרור"

המאבק על מדינת ישראל ותקומתה (30 בנובמבר 1947 - 20 ביולי 1949) - "מלחמת העצמאות"/"מלחמת הקוממיות"/"מלחמת השחרור" הייתה הארוכה והקשה במלחמות ישראל. הדרך לירושלים הייתה מנותקת. היישובים נאבקו על קיומם וחלקם אף נאלצו להיכנע וליפול בשבי. התנועה בדרכים הייתה נתונה למתקפות בלתי פוסקות והיה צורך לארגן שיירות מלוות בכוח צבאי, על מנת לספק ליישובים הנצורים מזון ותרופות. המלחמה החלה מיד לאחר החלטת החלוקה של ארץ ישראל ב- 29 בנובמבר 1947 ע"י עצרת האו"מ (לשתי מדינות - יהודית וערבית ושטח בינ"ל בירושלים). בתחילה התאפיינה המלחמה בלחימה בין צבאות בלתי-סדירים. עם הכרזת העצמאות ב- ה' באייר התש"ח, החל ה"שלב השני" של המלחמה, בו נלחמו נגד היישוב העברי צבאות סדירים. לאורך המלחמה נערכו מבצעים, שעיצבו את גבולותיה של המדינה היהודית בארץ ישראל, והיא הסתיימה עם החתימה על אחרון הסכמי שביתת הנשק בין ישראל לסוריה ב- 20 ביולי 1949. במלחמה נפלו 4,624 לוחמים ונפצעו כ- 13,000.

למידע נוסף:

תערוכות:


Facebook: