ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

1969-1970

"מלחמת ההתשה"

"מלחמת ההתשה" - ב- 8 במרץ 1969 הכריז שליט מצרים, גמאל עבד אלנאצר, על ביטול הפסקת האש עם ישראל, ובכך נתן את האות לתחילתה של מלחמת ההתשה. החזיתות העיקריות היו לאורך קווי הפסקת האש עם מצרים ועם ירדן (במקביל, התמודד צה"ל גם בחזית הסורית ומול המחבלים). ב- 7 באוגוסט 1970 נכנסה לתוקפה הפסקת אש בחזית תעלת סואץ, שסיימה 17 חודשי לחימה; בחודש ספטמבר 1970, לאחר שמלך ירדן פתח במלחמה כנגד כוחות "אש"פ" ו"פת"ח" בממלכת ירדן, הסתיימה תקופת המרדפים ומלחמת ההתשה בחזית המזרחית. במהלך המלחמה נפלו 1,362 חיילי צה"ל ונפצעו כ- 3,700.

למידע נוסף:

Youtube: