ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

1978

"הסכמי קמפ דויד"

ב- 17 בספטמבר 1978 נחתמו "הסכמי קמפ דויד" - הסכם מסגרת לשלום במזרח התיכון בין ישראל למצרים בתיווך ארה"ב. הסכמים אלו היוו שלב מקדים לקראת החתימה (26 במרץ 1979) על הסכם השלום בין ישראל למצרים. הסכם זה קבע בין היתר את מסגרת הזמנים והשלבים להשלמת נסיגת ישראל מחצי האי סיני. ב- 25 באפריל 1982 הסתיימה הנוכחות הישראלית בחצי האי סיני, לאחר שהושלם פינוייה של העיר ימית.