ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.

1982

"מלחמת שלום הגליל" ("מלחמת לבנון הראשונה")

"מלחמת שלום הגליל" ("מלחמת לבנון הראשונה"), אשר החלה ב- 6 ביוני 1982, התנהלה בין ישראל לבין סוריה וארגוני הטרור הפלסטינים בלבנון. המלחמה, שנועדה במקורה לחסל את תשתיות הארגונים הפלסטינים בדרום לבנון, התרחבה מעבר לכוונות המוצהרות והגיעה עד ביירות. במהלך המלחמה נהרגו 353 חיילים בזירות הלחימה בלבנון.

למידע נוסף:

תערוכות:


Youtube:


:בלוג


Facebook: